روانشناسی اقتصاد

ساخت وبلاگ
چکیده : با سلام روانشناسی اقتصاد، در ابتداء از زاویه دید اقتصاد یا با عینک اقتصاد به مطالعه رفار آدمی  میپرد... با عنوان : روانشناسی اقتصاد بخوانید :
با سلام روانشناسی اقتصاد، در ابتداء از زاویه دید اقتصاد یا با عینک اقتصاد به مطالعه رفار آدمی  میپردازد  تا موفقیت و یا عدم مؤفقیت هر فرد را نسبت به  آن پیش بینی کند. و همچنین مطالعه در خصوص تأثیرات آدمی بر اقتصاد و یا بلعکس اقتصاد بر رفتار را در نظر دارد.

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 8:39